آسياب قهوه

اگر آسياب قهوه ترك در درجه صحيح نباشد ، بيشتر قهوه در پايين جزوه ميماند ،اما به راحتى اگر ظرف آسيب ديده باشد به سر ظرف سرازير ميشود ،كه نتيجه آن قهوه اى غليظ و اوور است كه تركها آنرا با شكر و اضافه كننده عطر و طعم قابل مصرف ميكنند .

قهوه در قاره آفريقا

قاره آفريقا ١-اتيوپي ويژگيهاى قهوه اين كشور ،ميتواند از طيف گياهى و مشابه هلو تا مركبات شيرين ،شكلات ، چاى آسام و توت هاى وحشي را در بر گيرد. بهتر است كه براى بهترين محصول به قهوه هاى منطقه ها را (به خصوص آنهايى كه به روش طبيعى فرآورى شده ) و قهوه هاى شسته…

كنترل كننده رسترها

كنترل كننده اين رسترها توسط يك ميله حرارتي چفت شده اند ، كه سطح فلزى درون درام يا دماى هوايى كه وارد ميشود را بررسى ميكند .اين دماهاى به دست آمده از آن جهت كاربرد دارند كه به شما ميگويند چگونه رستر را گرم كنيد ، اما فقط در زمانى كه با خواندن دما از…

آسياب كردن قهوه

آسياب كردن : هنگامى كه قهوه به آسياب ميرسد ،در ابتدا در طول يك سطح لرزنده و ارتعاشى حركت ميكند تا هر باقى مانده خشكى كه ممكن است در كيسه و در كنار دانه ها قرار گرفته باشند ،حذف شود. سپس پوسته كاغذى آن در مخلوط كن (بلندر ) هاى بزرگ كنده ميشود، و در…