کمکس

این روش را پیتر شلمبوم در سال ۱۹۴۱ اختراع کرد.
قهوه ساز کمکس نوعی وسیله دم آوری است که به شیوه‌ی Pour-Over کار می‌کند. در این روش آب داغ بر روی پودر قهوه ریخته می‌شود و طی فرآیندی مشخص نوشیدنی نهایی به دست می‌آید.
بدنه‌ی کمکس مانند یک ساعت شنی و از جنس شیشه است. یک گردنی چوبی با بندی چرمی که به عنوان نگه دارنده‌ی گردنی برای دست عمل می‌کند دور شیشه در قسمت میانی قرار گرفته است
عصاره قهوه حاصل از بادی کمتری نسبت به فرنچ پرس دارد ، اما طعم آن بسیار بهتر است.
فیلتر های مورد استفاده در کمکس از نوع کاغذی ، پارچه ای یا آهنی است ، که هر کدام تاثیر متفاوت بر طعم قهوه می گذارند.

عملکرد آن به این صورت است که فیلتر را روی قسمت بالایی آن گذاشته ، قهوه آسیاب شده را روی آن می ریزیم‌.
سپس آب داغ را روی آن ریخته و پس از مرحله ی بلومینگ و سپس عصاره گیری ، قهوه ی شما آمادست.

ریختن آب

نحوه ریختن آب بر روی قهوه داخل فیلتر از مهمترین نکات در برویینگ قهوه های فیلتری است. تکنیک ریختن آب بر مدت زمان برویینگ، میزان بی نظمی دانه ها و دمای برویینگ اثر می‌گذارد، که نتیجتا همه آنها باعث ایجاد تغییر در عطر و طعم آزاد شده از عصاره است. بهتر است که در زمان ریختن آب از کتری (کتل) خاص استفاده کنید، با این روش میتوانید به طور مساوی آب را در قهوه خود و برای فرآیند بلومینگ پخش کنید و کنترل مراحل فرآیند برویینگ را در دست بگیرید، و همچنین با ریتمی یکسان و کنترل شده آب را جاری کنید. هرچقدر آب بیشتری استفاده کنید عصاره ای که از فیلتر بیرون می آید بیشتر است‌. همچنین استفاده از آب بیشتر، به این معناست که دمای برویینگ بالاتری خواهید داشت، به این دلیل که دمای ظرف به سرعت به نزدیکی دمای برویینگ می‌رسد.
اگر ریختن آب شما بسیار کند باشد ممکن است برویینگ شما به دمای قابل قبول نرسد، و آب بیش از حد در فیلتر بماند و قهوه شما را تلخ یا اوور کند. ریختن آب به گونه ای که تمام دانه های آسیاب شده خیس بشوند بسیار مهم است، چون طبق این روش قهوه با پراکنده کردن قهوه جریان مایع افزایش میابد، و باعث عصاره گیری سریعتر میشود.

کمکسبلومینگ

بلومینگ (شکوفه زدن), همانگونه که از اسمش پیداست، یکی از زیبایی های ظاهر در فرآیند برویینگ قهوه است. بلومینگ زمانی رخ میدهد که به قهوه تازه در ابتدای امر میزانی آب داغ اضافه میشود، البته باید ذکر کرد که این اتفاق بیشتر در قهوه های فیلتری دیده می‌شود. به هنگامی که قهوه آسیاب شده آب را جذب میکند، گاز دی اکسید کربن از دانه خارج می‌شود و در مخلوط پخش میشود. اثر بلومینگ در زیبایی بیش از حد و گسترده تر شدن سطح قهوه است، که اکثرا توده قهوه را در ۱۰ ثانیه به ۲ برابر سایز قبلی خود میرساند. در کنار زیبایی های ظاهری فرآیند بلومینگ، باید دانست که این قسمت در فرآیند برویینگ قهوه، مخصوصا قهوه های فیلتری، نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. به هنگامی که دی اکسید کربن از دانه های آسیاب شده خارج میشود، یک مانع بسیار کوچک خارجی مابین آبی که برای برویینگ استفاده میکنید و دانه های آسیاب شده ایجاد میکند. این گاز از رسیدن آب به تمام مواد حل شدنی جذاب در قهوه جلوگیری میکند، بنابراین با استراحت دادن به فرآیند بلومینگ و گذشتن زمان، شما در واقع درحال خارج کردن دی اکسید کربن هستید تا بتوانید آب را در مراحل بعدی به آن اضافه کنید. در برویینگی که دانه های آسیاب شده قهوه در آب غوطه ور میشوند، به مانند فرنچ پرس، سوال مهم این است که آیا بلومینگ تغییری در کیفیت قهوه ایجاد میکند یا خیر، چون این مخلوط در انتها تکان میخورد، اما در قهوه های فیلتری، بلومینگ کمک به یکدست شدن توده قهوه و همچنین یکسان بودن عصاره‌گیری در طول فرآیند ریختن آب میکند.

و پس از مرحله بلومینگ ، عصاره گیری می کنیم.

کمکس